Estadio online | ES | EUS
Menu

Harremanetan jartzeko

Jar zaitez gurekin harremanetan
Bai
Ez
Erreklamazioa
Iradokizuna
Informazio eskaera

Fundación Estadio Fundazioa
Pº Cervantes Ib. 20
01007 Vitoria-Gasteiz
t. 945131345 (ext. 132)
email

Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoari jarraituz, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Estadio Fundazioaren fitxategietan sartuko direla, egin duzun erreklamazio edo iradokizuna behar bezala kudeatzeko.

Jakin ezazu zure datuei dagokienez eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula. Horretarako, jo ezazu fitxategiaren arduradunarengana (Estadio Fundazioa. Cervantes ibilbidea, 20. 01007 Gasteiz), zure eskaera idazkia papereko postaz bidalita edo Fundazioaren egoitzara ekarrita. Eskaera idazkian, informazio hau jarri behar duzu: zure izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskaera, NANaren kopia, data eta sinadura.